Dert nye beredskapsenteret i Ølen rommar brann, ambulanse, legekontor og legevakt.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Legevakta for Etne og Vindafjord er lokalisert i beredskapssenteret i Ølen. Arkivfoto

Tilrår ikkje ytterlegare etterforsking av barnedødsfall