Havforskingsinstituttet si laksefella i Etneelva
ARKIVFOTO: ANCI TINDE
Havforskingsinstituttet si laksefella i Etneelva ARKIVFOTO: ANCI TINDE

Havforskningsinstituttet inviterer til ope møte