Vågen skule – 86 elevar
Vågen oppvekstssenter. Arkivfoto

Leiarkutt uroar tilsette