Barne- og ungdomsteateret i Sandeid ungdomslag jula 2022 med oppsetninga Reisen til julestjernen.
Barneteateret er ein del av Sandeid ungdomslag som nå kjempar om tittelen årets lokallag. Arkivfoto: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Nominert til årets lokallag i Noreg