Seniorrådgjevar i KS Konsulent, Henrik Moe underviste Etne-politikarane i økonomistyring. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Seniorrådgjevar i KS Konsulent, Henrik Moe underviste Etne-politikarane i økonomistyring. Foto: Grethe Hopland Ravn

— Sett tæring etter næring