Skakkesenteret i Etne.
Akrivfoto
Skakkesenteret i Etne. Akrivfoto

Skakke-årsmøtet er utsett på ny