Mellom dei to blå strekane på kartet vil vegarbeidet føregå. Dei startar på toppen, og arbeider seg nedover.
Mellom dei to blå strekane på kartet vil vegarbeidet føregå. Dei startar på toppen, og arbeider seg nedover.

Startar vegarbeid på Frettevegen