Vikedal Kro og Motell AS er for sal
Vikedal Kro og Motell ligg idyllisk til langs Vikedalselva tett inntil fylkesveg 46,  Saudavegen.  FOTO: FOTOGRAF JAN NORDTVEIT
Dei aller fleste av arbeidsstyrka i Vikedal og resten av Vindafjord har ein jobb å gå til. ARKIVFOTO: FOTOGRAF JAN NORDTVEIT

Få manglar jobb i Etne og Vindafjord