Ølen er kommunesenter i Vindafjord og ei av fleire bygder i distriktet som har lokale som kan nyttast til  sentrumsutvikling. 
Foto: Jan Martin Grindheim
Ølen sentrum. ARKIVFOTO: JAN MARTIN GRINDHEIM

Fleire nye selskap i Etne og Vindafjord