Like over klokka 09.00 fredag var det 475 bustadar som mangla straum. Talet blei raskt justert ned. Skjermbilete: Fagne
Like over klokka 09.00 fredag var det 475 bustadar som mangla straum. Talet blei raskt justert ned. Skjermbilete: Fagne

Mange mista straumen i Vindafjord