Westcon sitt verft er i dag eit av dei mest synlege kjenneteikna på Ølensvåg og Vindafjord
Olje- og gass-sektoren forventar oppgang i etterspurnad etter tilsette. Bildet er frå Ølensvåg kor mellom anna Westcon er ein viktig leverandør til sektoren. Foto: Westcon Yards/Svein Egil Økland

Olje og gass dreg opp – men optimismen i næringslivet er avdempa