Mens landsgjennomsnittet for arbeidsledige i juni blir rapportert til å vera 1,9 prosent, ligg Etne på 1 prosent og Vindarfjord på 1,5. 
Foto: Lise Åserud / NTB / NPK
Mens landsgjennomsnittet for arbeidsledige i juni blir rapportert til å vera 1,9 prosent, ligg Etne på 1 prosent og Vindarfjord på 1,5. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

Etne og Vindafjord under landsgjennomsnittet for arbeidsledige