Camping

Atle Røiland kom i konflikt med leiinga i Etne camping då han ville jobba fram eit prosjekt for å få bygd carportløysingar. No har leiinga ved campingen sagt opp leigekontrakten hans.
FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Leigetakar oppsagd etter usemje på campingplassen

Abonnement