Sak 1 av 2

10. klassingen Emilie Egberg (i midten) ønskjer at Etne-politikarane hentar fram tunnel-planene mellom Etne og Skånevik att. Ho sat mellom medelevane Sina Marie Eljervik (t.v.) og Anita Vaka Åsheim.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Politikarane var budde på å diskutere kommunesamanslåing og vindmøller. Ungdomane ville snakke om tunnel.

Abonnement
Berre formaliteter står att før første spadetak for Langfoss panorama. Utbyggarane håpar på byggestart i oktober.
ILLUSTRASJON: OPUS ARKITEKTER

— No kryssar me fingrane for at me får til byggjestart 1. oktober

Abonnement
Rådgjevar Axel Krüger (t.v.) og fagleiar for vatn og avløp i Etne kommune, Eirik Molland slår fast at vasskvaliteten i dei kommunale vassverka er god. Bilete er tatt ved Etnesjøen vassverk som snart skal rustast opp for fleire millionar kroner.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Investerer millionar for å sikre drikkevatnet

Abonnement
Lars Olav Bergsvåg (t.v.) og Sondre Gunleiksrud ser langt fleire fordelar enn ulempar for Etne ved å slå seg saman med Vindafjord. No vil dei ha omkamp om saka som dei to kommunestyre sa nei til i 2016.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

For tre år sidan sa innbyggarane i Etne og Vindafjord nei til samanslåing. No vil Høgre ha omkamp.

Abonnement
Heile strekninga mellom Bakka og Solheim er planlagd med same standard som nye E134 gjennom Skjold (bildet).

FOTO: TOMIN MELING/MELING MEDIA

Bakka-Mo kan bli prioritert i tøff kamp om statlege vegpengar

Abonnement
Baidaa Shamka Alhamdan er glad for å ha fått praksisplass på Etne omsorgssenter. Når  ho har fagbrevet som som helsefagarbeidar i hånda håpar ho på å finne fast arbeid i Etne.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Syriske Baidaa (32) pendlar frå Etne til Odda for å bli helsefagarbeidar

Nav-tiltak for flyktningar har gitt gode resultat.

Abonnement
Denne kulverten i det nye bustadfeltet i Prestalio klarte ikkje å ta unna dei enorme vassmengdene som kom ned frå lia ovanfor under flaumen 26. september i fjor. Bildet er teke eit par dagar seinare.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

NVE åtvara mot denne kulverten. Kommunen gjekk god for den. Så kom flaumen.

Abonnement
Atle Røiland kom i konflikt med leiinga i Etne camping då han ville jobba fram eit prosjekt for å få bygd carportløysingar. No har leiinga ved campingen sagt opp leigekontrakten hans.
FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Leigetakar oppsagd etter usemje på campingplassen

Abonnement