Sak 1 av 3

Etne er blitt vant med varmerekordar, og sundag vart på ny den høgaste temperaturen i Noreg målt akkurat her.

ARKIVFOTO: ESPEN MILLS(ETNEBILDER.NO

To millionar til sentrumsutvikling i Etne og Skånevik

Abonnement
Etne omsorgssenter opna i fjor haust. Akkurat no er alle dei 30 sjukeheimsplassane belagt. Kapasitetsutfordringa blir løyst ved å leige to plassar ved Ølen omsorgssenter i Vindafjord.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Stort press på pleie- og omsorgstenesta gir utfordringar

Abonnement
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim har tenkt seg om, og står fast ved at regnbogeflagget skal heistast ved Etne tinghus 28. juni.
Meiningsmåling:

Senterpartiet er vinnaren

Abonnement
Etne omsorgssenter opna i fjor haust. Akkurat no er alle dei 30 sjukeheimsplassane belagt. Kapasitetsutfordringa blir løyst ved å leige to plassar ved Ølen omsorgssenter i Vindafjord.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Avdekte ei rekke regelbrot på omsorgssentra i Etne og Vindafjord: — Me har ikkje lagt noko i mellom i rapporten, så den treff nok leiarane rett i brystet.

Abonnement