Trass moderne teknologi og meir pengar til rekrutteringstiltak: det er framleis særs krevjande å få drifta av pleie- og omsorgseininga, mellom anna ved det nye Etne omsorgssenter, i balanse.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Trass moderne teknologi og meir pengar til rekrutteringstiltak: det er framleis særs krevjande å få drifta av pleie- og omsorgseininga, mellom anna ved det nye Etne omsorgssenter, i balanse. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Krevjande PLO-drift