Teknologi og forskningslære

Jens Martin Martinsen er rådgivar ved Ølen vgs som har kring 350 elevar. Ved den siste elevundersøkinga hadde skulen eit snitt på langt over 90 prosent som fullfører studieløpet sitt. Dette grunna blant anna tett oppfølging og høve til gode utplasseringar. 
Foto: Sirianne Vikestad

Byr på teknologi og innovasjon som nytt fag