Val 2019

Johannes Silde (t.v.) og Egil Kambo håpar det skal let seg gjere å ta ut skog på Kambe.

— Importen av ost og yoghurt, spesielt frå EU, er i kraftig vekst. Det er urovekkjande for norske bønder.

Abonnement