Bergsvåg fekk flest førehandsstemmer

Bergsvåg har fått 130 førehandsstemmer. Reidar Håvås har fått 67 stemmer. Det er telt opp […]

Bergsvåg har fått 130 førehandsstemmer. Reidar Håvås har fått 67 stemmer.
Det er telt opp 198 stemmer.

Grannar kjem tilbake med meir når alle stemmene er telt opp.