Domeneadresse på nynorsk

No får dei tilbod om heimstad.no eller heimtuft.no. – BKK har mange nynorskbrukande kundar og […]

No får dei tilbod om heimstad.no eller heimtuft.no.
– BKK har mange nynorskbrukande kundar og det er gledeleg at BKK tek tak i dette og gjer det mogleg for kundane å velje mellom bokmål og nynorsk.
Noregs Mållag meiner at det burde vere sjølvsagt at breibandverksemdene tilbyr nynorskdomene. I dag er det anten bokmål eller engelsk som dominerer.
Telenor har online.no, UPC Broadband har chello.no, og NextGenTel har broadpark.no og online.no.

Steinulf Tungesvik,
leiar i Noregs Mållag