Ein draum

Eg prata med deg som før, men når eg vakna var du faren på dør. […]

Eg prata med deg som før,
men når eg vakna var du faren på dør.
Draumen den er ikkje sann,
men å gløyma den, eg ikkje kan.
Den er levande i min fantasi,
der den vil leva i all mi tid.


Ingvald Åsheim