Håpar på vidare drift

— Me har ikkje kome til noko konkret ennå, og det er framleis nokre lause […]

— Me har ikkje kome til noko konkret ennå, og det er framleis nokre lause trådar som ikkje har falle på plass. Men me har ikkje tenkt å gje oss ennå, seier styrar Åshild Blikra.
Trass i at både Vindafjord kommune og ein del private barnehagar ikkje har lyst å overta drifta av barnehagen med plass til 25 born, har styraren framleis tru på at det går an å hindra nedlegginga.
— Før me tek noko standpunkt, vil me snakka med andre private barnehagar og med Vindafjord kommune igjen. Me får barnehagetilskot frå staten samt foreldrebetaling, og me vil undersøkja om me kan få tilskot frå kommunen seier ho.
Les meir i papiravisa.