Innbrot i skyttarhus

Ifølgje lensmann Ingvar Gjærde er det ingenting anna å bruke dette utstyret til enn på […]

Ifølgje lensmann Ingvar Gjærde er det ingenting anna å bruke dette utstyret til enn på ei skytebane. Etne skyttarlag håpar difor i det lengste at utstyret blir levert tilbake. Ei dør til skyttarhuset var broten opp, og innbrotet vart oppdaga og meldt til politiet på tysdag. Det var også tatt ein kaffitraktar, to tv-kanner og ti pizza Grandiosa.
— Vi har sikra nokre spor, men vi er interessert i opplysningar frå publikum som kan ha noko med denne saka å gjere, seier lensmann Ingvar Gjærde.