Kystpartiet sier nei til eu!

Medlemskap i EU er uforenelig med Kystpartiet’s ønske om å styrke sjølråderetten og bevare norske […]

Medlemskap i EU er uforenelig med Kystpartiet’s ønske om å styrke sjølråderetten og bevare norske fornybare ressurser som grunnlag for fremtidens verdiskapning under norsk eierskap og nasjonal regulering.
Sjølråderetten er basert på norsk folkestyre. I fjor feiret Norge sitt 100-årsjubileum som fritt land med sjølråderett over egne ressurser. Det er da ganske urimelig at det finnes sterke krefter både blant politikere og andre som ønsker landet vårt inn i et EU medlemskap der vi blir nødt til å gi fra oss store deler av denne sjølråderetten.
Kystpartiet kan på ingen måte akseptere dette!
Klart at bedriftsleder er imot EU. Det blir fra EU sin side gjennom EØS-avtalen lagt sterke begrensninger på mulighetene til å føre en hensiktsmessig distriktspolitikk. Noe som gjør det vanskelig å drive og utvikle lokale bedrifter.
Norge er et rikt land på naturressurser og er selvforsynt med vann, kraft osv.
Det fremstår da for Kystpartiet, og selvfølgelig nordmenn flest, urimelig at vi nå opplever de høyeste strømprisene på 3 år. Dette grunnet handelsavtalen med EU og EU’s prisnivå.
Det blir uforståelig at EU bestemmer prisen på vår strøm som vi faktisk selv er eierne av.
Dette er bare en av sakene der urimeligheten – i at et EU vi ikke er medlemmer i – bestemmer og legger føringer over vår hverdag.
Medlemskap i EU vil gi oss rett til å delta der bestemmelsene vedtas, men i spørsmål som er av vital interesse for Norge har vi ingen allierte i EU. Å bli demokratisk nedstemt i Brussel er ingen styrke for det norske demokrati, verken nasjonalt eller lokalt.
Derfor står Kystpartiet fast: Nei til EU!

Hildur Larsen
hovedstyremedlem
i Kystpartiet
og fylkesleder i Hordaland