Legg press på Israel!

Jeg mener at Norge med bakgrunn i Osloavtalen har et spesielt ansvar for å støtte […]

Jeg mener at Norge med bakgrunn i Osloavtalen har et spesielt ansvar for å støtte opp om opprettelsen av en palestinsk stat – som igjen bygger på FN-resolusjoner, i sær 242 og 338, og grensene fra 1967 – Den grønne linje.
Jeg ønsker at Norge deltar aktivt med politisk, økonomisk og humanitær støtte til de palestinske selvstyremyndighetene og støtter opprettelsen av en to-stats løsning med Jerusalem som internasjonal by og sete for islam, jødedom og kristendom.
Norge bør legge press på Israel om å rive og å stanse videre bygging av Muren, trekke tilbake israelske soldater og avvikle ulovlige bosettinger på Vestbredden. Jeg mener også at Norge skal ta ytterligere europeisk initiativ til å få slutt på okkupasjonen av palestinske områder innen utgangen av 2005, slik ”Veikartet for Fred” opprinnelig tilsier.

Grethe E. Andreasen
Leder i Norges Fredslag