Politisk høydekrig på Haukeli

Statsråd Skogsholm har i brev av 23.12.2004 til Stortingets Samferdselskomite kommentert forslaget slik komiteen har […]

Statsråd Skogsholm har i brev av 23.12.2004 til Stortingets Samferdselskomite kommentert forslaget slik komiteen har bedt om. En omfattende uttalelse konkluderer med at hun avviser forslaget.
Statsråden hevder at forslagsstillerne vil åpne for fri ferdsel for kjøretøy med høyde på inntil 4,2 meter. Det må i beste fall skyldes mangelfull gjennomlesning og/eller mangelfull forståelse av innholdet i forslaget.
Mest underlig blir den bastante avvisningen på bakgrunn av faktiske forhold. Dagbladet har 30.12.2004 en reportasje der de sammen med en erfaren lastebilsjåfør har kjørt vogntog gjennom Haukelitunnelen med ekstra overbygg for å nå den kritiske høyden på 4,2 meter. Hele gjennomkjøringen foregikk uten kryssing av den gule midtstripen og også uten å være i nærheten av den samme stripen. På bakgrunn av denne enkle kontrollen fremstår nå vegdirektoratets beslutning om å innføre kjørebegrensning først på 4 meter og etter protester nå på 4,1 meter som en ren politisk handling. Jeg forutsetter at den generelle høydebegrensingen nå settes til 4,2 meter.
Dette er dessverre ikke første gang vegdirektoratet bedriver politikk. Det har etter mitt syn alt for lenge fått utvikle seg en ukultur der vegdirekoratet pakker inn egne politiske mål og politiske prioriteringer i påståtte faglige vurderinger. Når fagstatsråden ikke ser/vil se dette får ukulturen dessverre fortsette.

Stortingsrepresentant
Arne Sortevik FrP