Ølen kyrkjegard har i mange år vore tema på grunn av dårleg tilkomst og manglande parkering. No er det klart for ei løysing, med byggjestart i 2016.
Ølen kyrkjegard har i mange år vore tema på grunn av dårleg tilkomst og manglande parkering. No er det klart for ei løysing, med byggjestart i 2016.

Får ny parkering