Politiet sjekka 46 førarar

Tysdag kontrollerte politiet 46 sjåførar under ein åtferdskontroll på E134. Kontrollen fann stad aust for Etne sentrum, mellom klokka 12 og 13. Alle var utstyrt etter forskriftane og ingen snakka i mobiltelefon. Dermed kunne alle køyre videre utan merknad frå lovas lange arm.