Restaureringa av Trovåg Mølle i Vikebygd, som Grannar hadde ein brei presentasjon av i fjor, er blant søkjarane som har gått midlar av Norsk kulturminnefond. Foto: Jon Edvardsen
Restaureringa av Trovåg Mølle i Vikebygd, som Grannar hadde ein brei presentasjon av i fjor, er blant søkjarane som har gått midlar av Norsk kulturminnefond. Foto: Jon Edvardsen

Tre millionar i kulturminnestøtte

Norsk kulturminnefond sine tildelingar i 2015 ga støtte til 13 prosjekt og totalt tre millionar kroner i Rogaland. Nordfylket kom best ut med ni av tildelingane, to av desse i Vindafjord kommune.

— Me er godt fornøgd med dette, seier John Gunnar Johnsen, kultursjef i fylkeskommunen.

I fjor fekk Rogaland 1,15 millionar kroner i tilskot, så årets tildeling gav ein markant auke, skriv Rogaland fylkeskommune på si nettside.

Kulturminnefondet bidrar med gjennomsnittlig 30 prosent av kostnadene i kvar prosjekt. For fire av fem prosjekt er denne støtta avgjerande, viser ei brukarundersøking i regi av Norsk kulturminnefond.

Mange søknader

Frå Rogaland kom det inn 40 søknadar fir 2015, ti færre enn i fjor. 13 av disse får til saman tre millionar i støtte frå Norsk Kulturminnefond.

Dette er:

Mortholmen Sildesalteri, Karmøy kommune

Davehuset på Vibrandsøy, Haugesund kommune

Trovåg Mølle, Vindafjord kommune

Administrasjonsbygg og arbeidarbustad på Vigsnes Grubeområde, Karmøy kommune

Inngangsdør til Bjørnøygata 23, Stavanger kommune

Laftet hus, Sokndal kommune

Forsamlingshus, Haugesund kommune

Jonas Liesgate 5, Haugesund kommune

Gammelt Lysthus/paviljong, Haugesund kommune

Vindauga i Kirkebakken 34, Stavanger kommune

Ueland skule, Lund kommune

Grindaverksløa på Gjerde, Vindafjord kommune

Trafikkhuset, Haugesund kommune

Oversikten frå Norsk kulturminnefond viser at Trovåg Mølle fekk 8.500 kroner, medan Grindaverksløa på Gjerde fekk heile 412.000 kroner.

Kulturminnefondet bidrar med gjennomsnittlig 30 prosent av kostnadene i kvart prosjekt. Det betyr at det blir utløyst 150 millionar private kroner i tillegg til dette. I alt vil det i 2015 bli brukt 220 millionar kroner til bevaring av verneverdige kulturminne i landet der Kulturminnefondet er involvert.