valgomat

Test kor du står politisk

Nå kan du testa deg kor du står politisk. I vekene fram til lokalvalet 14. september kan du ved hjelp av ein valgomat, klikka deg gjennom 25 politiske påstandar og dermed få ein peikepinn på kva parti dine synespunkt ligg nærast.

Det er NRK som har laga valgomaten og Grannar har fått høve til å legga den ut på si nettside. Statskanalen har lagt ned eit omfattande

arbeid med nasjonale og lokale påstandar som er unike for kvar kommune. Dei lokale partia er høyrt i fleire omgangar og påstandar er vekta.

Lokalt er det distriktskontora til NRK som har gjort jobben. I Vindafjord er det seks lokale påstandar, medan det i Etne er åtte saker du tar stilling til ved å svara «heilt ueinig», «delvis ueining», «inga meining», delvis eining» og «heile einig».

Du har også høve til å klikka på kva lokal ordførarkandidat du føretrekker og kva lokale saker som er viktigast for deg.

Klikk deg inn her:

Valgomat Vindafjord

Valgomat Etne