Utvida kontrakt

Asylsøkjarane som har mellombels opphald ved Westcon sin brakkerigg i Ølensvåg ser ut til å bli verande ei stund til. — Kontrakten er utvida til ut februar, opplyser Egil Jørgensen ved Catering Partner i Ølensvåg til Grannar. I dag husar brakkene ved Westcon 290 personar. Den første avtalen med UDI gjekk fram til 6. januar, men blei seinare forlenga ut januar. Nå har oppdragsgjevar innsett at dei framleis har behov for aktutte mottaksplassar og har forlenga leigeavtalen i Ølensvåg med éin månad.