Martin Fitje (t.v.) og dagleg leiar Lars Hovda og resten av dei SMV-tilsette feira storkontrakten med kake.
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Martin Fitje (t.v.) og dagleg leiar Lars Hovda og resten av dei SMV-tilsette feira storkontrakten med kake. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Historisk kontrakt for SMV