Ordførar i Etne, Siri Klokkerstuen er kritisk til analysen frå minister Jan Tore Sanner. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Ordførar i Etne, Siri Klokkerstuen er kritisk til analysen frå minister Jan Tore Sanner. Foto: Grethe Hopland Ravn

Spent på folkemeininga