Reidar Håvås (Ap) meiner det er maktarroganse at ingen skeptikarar mot samanslåing får plass i arbeidsutvalet. Siv Bente Stople Østbø (Sp) trur samanslåing med Etne er det rette. Foto: Jon Edvardsen
Reidar Håvås (Ap) vil ha høge ambisjonar for prestasjonar og stiller spørsmål om skulane får nok ressursar.

— Dette er maktarroganse