Ingen ting tyder på at Etne vgs vil bestå som ein sjølvstendig skule når skulebruksplanen i Hordaland er politisk behandla.
Dei tilsette ved Etne vgs føler seg dårleg behandla av arbeidsgjevaren Hordaland fylkeskommune etter vedtaket om å legga ned skulen. Arkivfoto

Uavklart om skulebruksplan

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!