Godt resultat til tv-aksjonen

I Etne kommune vart det talt opp rundt 164.000 kroner som så langt er meldt inn til årets tv-aksjon. I Vindafjord ligg talet på 283.255. Dette er pengar som er samla inn av bøsseberarne, og det endelege resultatet er førebels ikkje klart.

Begge kommunane bidrog med 25.000 til aksjonen og pengane går i år til Røde Kors sitt arbeid blant sivile som er ramma av krig og konflikt, og til å hjelpa flyktningar som har kome til Norge.