Båten som er funnen på Romsa, er av relativt eldre dato.
Båten som er funnen på Romsa, er av relativt eldre dato.

Funnen på Romsa

Ein eigarlaus båt er funnen på land på Romsa. Operasjonssentralen i Sør-Vest politidistrikt i Haugesund lurer på om nokon kjenner til båten.