Blir høyrde. Så mange som 3.500 bønder deltok i  demonstrasjon i Oslo mot regjeringa sitt tilbod i jordbruksforhanadlingan.
Foto: Bjørn A. Grimstad
Blir høyrde. Så mange som 3.500 bønder deltok i demonstrasjon i Oslo mot regjeringa sitt tilbod i jordbruksforhanadlingan. Foto: Bjørn A. Grimstad

Massiv protest

Bondeorganisasjonane fekk stor oppslutning til demonstrasjonstoget i Oslo der det blei protestert mot regjeringa sitt tilbod i jordbruksforhandlingane.

Etter at dei to bondeorganisasjonane braut forhandlingane med staten 16. mai har det vore demonstrasjonar ei rekkje stader i landet, og her i distriktet. Tysdag marsjerte rundt 3.500 bønder gjennom gatene i Oslo til Stortinget der det var klare appellar.

I neste avis, som på grunn av Kristi himmefartsdag kjem ut fredag, kan du lesa kva sauebonde Inga Steinsland meinar om forhandlingane og kva bodskap mat- og landbruksminister Jon Georg Dale hadde til dei misfornøgde bøndene i hovudstaden.