Omstridd gard kan setje prisrekord.

Skakke SA føreslår at overskot frå salet av Tesdal-garden kan gå til å redde drifta ved kulturhuset Skakke i Etne. FOTO: Espen Mills/etnefoto.no

No kan du by på Etne sitt største gardsbruk

Tesdal-garden er omsider lagt ut for sal. Eigedomen kan sette prisrekord i Etne

av Torstein Tysvær Nymoen

Tesdal-garden er omsider lagt ut for sal. Eigedomen kan sette prisrekord i Etne