Skakke SA føreslår at overskot frå salet av Tesdal-garden kan gå til å redde drifta ved kulturhuset Skakke i Etne.
FOTO: Espen Mills/etnefoto.no
Skakke SA føreslår at overskot frå salet av Tesdal-garden kan gå til å redde drifta ved kulturhuset Skakke i Etne. FOTO: Espen Mills/etnefoto.no

No kan du by på Etne sitt største gardsbruk