• Bilete 1 av 4 - Den eldste delen av Indre Bjordal som Dominikus Nagell Bjordal overtok i 1972. Den raude bygningen er Bjordalstunet, gammal løe og fjøs som er bygd om til selskapslokale. Dei kvite husa er det tidlegare våningshuset og kårhuset som har plass til overnatting for 30 personar. I tillegg har bruket tre einebustader, pluss at dagens eigar har restaurert våningshuset på Ytre Bjordal som vart kjøpt i 2014. Foto: Jon Edvardsen

  • Bilete 2 av 4 - Boka «Bjordalssoga» er først og fremst skrive for etterkomarane og dei med tilknyting til Bjordal, fortel Dominikus Nagell Bjordal.

  • Bilete 3 av 4 - Utmarka er viktig i Bjordal sitt rike.

  • Bilete 4 av 4 - På veg mot Indre Bjordal. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Personleg skildring av slekta

Kampen folk hadde for å overleve, er det Dominikus Nagell Bjordal synest er mest spesielt i historia om garden Bjordal. Dagens forbrukskarusell burde ta eit steg tilbake, meiner han.

av Jon Edvardsen

Kampen folk hadde for å overleve, er det Dominikus Nagell Bjordal synest er mest spesielt i historia om garden Bjordal. Dagens forbrukskarusell burde ta eit steg tilbake, meiner han.