• Bilete 1 av 2 - Ergoterapeut Tina Günther (t.v.), Borghild Rullestad og fysioterapeut Caroline Holmedal trenar saman på kneløft. Foto Irene Mæland Haraldsen

  • Bilete 2 av 2 - Rullatoren er ein god ven når Borghild Rullestad (86) skal ut på sin daglege spasertur.

Heimetrening gjorde susen

Trening i heimen er eit av tilboda Vindafjord kommune kan tilby eldre og andre som har behov for hjelp til å meistra daglege oppgåver. For 86 år gamle Borghild Rullestad frå Vats har dette vore heilt avgjerande.

av Irene Mæland Haraldsen

Trening i heimen er eit av tilboda Vindafjord kommune kan tilby eldre og andre som har behov for hjelp til å meistra daglege oppgåver. For 86 år gamle Borghild Rullestad frå Vats har dette vore heilt avgjerande.