Eningsleiar Evelyn Alvseike ved Ølen omsorgssenter meiner dei har takla utbrotet av MRA-smitte på ein god måte, og lært av det.

— Våre faste tilsette og vikarar gjer ein kjempegod jobb. Me har fått prøvd ut rutinar og kunnskap om korleis me skal handtere denne type utbrot, seier Evelyn Alvseike ved Ølen omsorgssenter.

Fått testa smittevernet

Sjukepleiarar og fagarbeidarar i Vindafjord har fått testa kunnskapen sin og rutinane for smittevern i sommar. Einingsleiar ved omsorgssenteret i Ølen, Evelyn Alvseike, meiner dei har handtert situasjonen bra.

av Sirianne Vikestad

Sjukepleiarar og fagarbeidarar i Vindafjord har fått testa kunnskapen sin og rutinane for smittevern i sommar. Einingsleiar ved omsorgssenteret i Ølen, Evelyn Alvseike, meiner dei har handtert situasjonen bra.