• Bilete 1 av 2 - KrF si landsbrukspolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal, besøkte Oddbjørn Øverland. Han la vekt på at han meiner ordningane med beitetilkota, slik dei ser ut i dag, er viktig å ta vara på. F.v. ser vi også leiar Trond Haugland i Ølen bondelag, leiar Johannes Vestbø i Sandeid bondelag, Roy Erik Hetland frå Nortura, Gustav Løge Fosse frå Vindafjord KrF og fylkessekretær Ole Eggebø Aanonsen i Rogaland KrF. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 2 - Line Henriette Hjemdal sikra seg ku- og bondeselfie med Oddbjørn Øverdal under besøket onsdag.

— Ikkje rør beitetilskota

— Ikkje rør beitetilskota, sa Sandeid-bonden Oddbjørn Øverland (30) til Kristeleg Folkeparti si talskvinne for landbrukspolitikken då ho vitja garden hans.

av Torstein Tysvær Nymoen

— Ikkje rør beitetilskota, sa Sandeid-bonden Oddbjørn Øverland (30) til Kristeleg Folkeparti si talskvinne for landbrukspolitikken då ho vitja garden hans.