• Bilete 1 av 6 - Julie Rolland Jacobsen, Hogne Heggebø og vesle Sverre (2) kosar seg på leikeplassen i det nye nabolaget. Minstemann Sigurd (6 veker) ligg i vogna og søv. — Her på leikeplassen trivest me godt, og det er nesten litt komisk for velforeininga har nettopp kjøpt brukte leikeapparat frå Vikedal, og desse klatrestativa har eg klatra på då eg var liten, seier Heggebø. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 6 - Utsikt frå kjøkkenvindauga. Framfor vindauga kjem dei til å få koketopp som sug røyk og damp ned i ei vifte i sjølve koketoppen. Dermed kan dei nyta utsikta, utan ventilator.

  • Bilete 3 av 6 - Teikning av den italienske vindeltrappa som går frå stova opp til loftstova.

  • Bilete 4 av 6 - Slike vindauge får ekteparet i taket i både stova og på kjøkkenet. Desse vindaugo er høgteknologiske og opnar/lukkar seg sjølv ved hjelp av temperatursensor og regnsensor.

  • Bilete 5 av 6 - Framsida av huset som skal vera innflyttingsklar i løpet av året.

  • Bilete 6 av 6 - Baksida av huset, med inngangsparti og garasje. I bakgrunnen Osvågen.

Fann staden å busetja seg

Ekteparet Hogne Heggebø (31) og Julie Rolland Jacobsen (31) sirkla seg inn på kartet, og fann draumetomta før dei skaffa seg jobbar. Nærleiken til både skibakkar og besteforeldre var viktigast.

av Grethe Hopland Ravn

Ekteparet Hogne Heggebø (31) og Julie Rolland Jacobsen (31) sirkla seg inn på kartet, og fann draumetomta før dei skaffa seg jobbar. Nærleiken til både skibakkar og besteforeldre var viktigast.