Tema

Børsten i fjøset er populær blant kyrne. Dei likar å bli børsta, men dei held seg også reinare på denne måten.

Over halvering av mjølkebruk lokalt dei siste 16 år

Abonnement
Heidi Silgjerd og dottera Thea Silgjerd Sandvik stortrivst med boergeitene på garden i Etne. 
Foto: Svein-Erik Larsen

Kjøt frå boergeiter er ettertrakta

Abonnement
Her er tomta til nytt lausdriftsfjøs der gravemaskina står klar til jobben. Jørn Apeland hadde alt i boks til å starte då han bestemte seg for å stoppe. For usikker økonomi i å investere over 10 millionar i mjølkeproduksjon, var hovudårsaka. I bakgrunnen grisefjøset frå 2004. 
Foto: Jon Edvardsen

Usikker på om det svarar seg å investere

Abonnement
Tok grep. Magnar Fjeldheim i Skjold har redusert produksjonen for betre dyrevelferd.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

God dyrevelferd er til fordel både for folk og dyr

Abonnement
Kenneth Kaldheim (t.v) og Eirik Haugen er svograr, og no sameigarar av eit stort samdriftsfjøs i Etne. Ved nyttår overtok dei drifta. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Spent på om investeringa vil svara seg

Abonnement
Bildeserie
Anders Nordrum på studietur i Arkhangelsk for å lære meir om datsja.
Foto: Datsja.no

— Vi nordmenn tek det for gitt at vi har mat på bordet kvar dag

Abonnement
Koseleg hovudinngangen. Uteplass der Toe og Kjetil Ohm kan nyta kaffien med morgonsola.

Casa de Tinghaugen er prega av ein handy ektemann

Abonnement
Lakkerte trapper er nesten standard ønske frå kundane til Ølen Trevare. Her Kjartan Steinsland i sving ved lakkautomaten. 
Foto: Jon Edvardsen
Bygg og bu

Kjartan lagar alle typar trapper

Abonnement
Berekrafttrend. Klimakrisa har ført til auka interesse for kortreiste og miljøvenlege materiale. — Gjenbruk og kvalitet er inn - å kjøpe billige produkt med kort levetid er ut, understrekar Nancy Sporsheim, dagleg leiar i interiørarkitektfirmaet Unilon.
Foto: Unilon
Bygg og bu

— Ver tru mot den du er, slik at du blir skikkeleg fornøgd med det du fyller heimen med

Abonnement
Etter mange og lange arbeidstimar kan Sverre Blikra og kona Gerd Ellionr Eikje ta seg tid til ein velfortent pust i sofaen før siste del av prosjekt husbygging tar til.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Huset blei større enn me hadde tenkt, men me tregar ikkje ein dag

Abonnement
Staseleg bygg. Hovudhuset i sveitserstil anno 1916.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Restaurerte hus og løe tilbake til fordums prakt

Abonnement
Med store stoveglas på tre av fire stovevegger kjem naturen rett inn i stova til Helene og Ørjan på Holmaseid i Etne. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Helene (27), Ørjan (30) og vesle Sivert (1) får naturen rett inn i stova i det nye huset sitt på Holmaseid

Abonnement
Martin Fitje og Synnøve Matre med dei to robotane som no er distribuert på verdsbasis. Autostore har rundt 800 kundar fordelt på 37 land. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Rundt 800 kundar i 38 forskjellige land har kjøpt lagersystemet

Abonnement
Kjell Gangstø og dottera Marte Gangstø med ein plastfolie til rundballe produsert av returplast i Polen. Kvaliteten er testa hos ein gardsbrukar i Vats. 
Foto: Jon Edvardsen

Lokal bedrift har ti prosent av marknaden for innsamling av landbruksplast i Noreg

Abonnement
Linda Bøthun veit kva som skal til for å få ut det beste av folk. 
Foto: Svein-Erik Larsen

— Alle som har suksess i idrett eller næringsliv har ein form for mentor, coach, trenar eller liknande

Abonnement
Dagleg leiar Anne Marit Helgevold Heggebø har ambisjonar om vidare vekst for Helgevold Elektro.
Foto: Arne Frøkedal

— Det låg ikkje i korta at eg ein dag skulle bli sjef her

Abonnement
Anders Vaka (23) trivst svært godt ved Etne omsorgssenter og ønskjer seg fleire mannlege kollegaer i helsesektoren.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Sommarjobb gav ideen til ein kvinnedominert arbeidsplass

Abonnement
Bildeserie
Ungdomsbedrifta Tønnå UB viser fram arbeidet med tønnestolar som blir seld til blant anna Westcon. Håkon Svendsen (bak f.v.), Sander Kjølvik, Lilly Eidesvik, Nora Eikehaugen, Christian Åreskjold (foran f.v.), Hanne Elise Hetland Vik. Foto: Svein-Erik Larsen
Ungdomsbedrifta Tønnå UB lagar stolar og bord av gamle oljefat. Nå kan dei bli kåra til den beste ungdomsbedrifta i Rogaland. Her viser Håkon Svendsen (bak f.v.), Sander Kjølvik, Lilly Eidesvik, Nora Eikehaugen, Christian Åreskjold (framme f.v.) og Hanne Elise Hetland Vik fram arbeidet. 
Foto: Svein-Erik Larsen

Jobbar litt med å få elevane meir opp av skulebenken

Abonnement
Tor Helleland trivst godt i kontorlandskapet på Omega i Ølensvåg. Som nyutdanna kom han til bedrifta i januar i fjor, og er komen for å bli. Ikkje nødvendigvis i Ølensvåg, for Omega kan freista med både innland og utland. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Blant dei mange som er rekruttert

Abonnement
Emilija Morkunaite (16) handterer kappsaga medan Emilie Haugland (21) passar på at tømmerstokken ligg i ro. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Jenter siktar mot fysisk hardt arbeid

Abonnement