• Bilete 1 av 5 - Johanne Sofie J. Harboe (7 mnd) var i eit vallokale for første gong då mamma Hilde Synnøve J. Harboe og pappa Hans Martin J. Harboe røyta i Etne måndag. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

  • Bilete 2 av 5 - Edith Østenstad er klar for å velja røystesetel på Bjoa. Ho var første bjoabu til urna etter at røystelokalet opna. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 3 av 5 - Bjoa. Mariann Hettervik har fått stempla røystesetelen sin, og legg den i valurna. Valfunksjonær Tor Johannessen passar på at alt går føre seg slik det skal. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 4 av 5 - Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal gjorde borgaraplikta si heime i Vats. Inga løyndom rundt kva parti som fekk hans røyst. Foto: Privat

  • Bilete 5 av 5 - Thomas Eike Hustoft fekk tid til å røysta heime i Skjold før han skulle følgje sonen Sander Viland Hustoft på fotballkamp i Ølen. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Nyttar alltid røysteretten

— Eg har røysta kvar einaste gong eg har hatt høve til det, fortel Hans Martin J. Harbo.

av Torstein Tysvær Nymoen

— Eg har røysta kvar einaste gong eg har hatt høve til det, fortel Hans Martin J. Harbo.