• Bilete 1 av 3 - Gartnerihagen 10 er ein av bustadane som ligg ute for sal i Ølen. FOTO: EIENDOMSMEGLER1

  • Bilete 2 av 3 - Jan Erik Østbø i Eiendomsmegler1. FOTO: EIENDOMSMEGLER1

  • Bilete 3 av 3 - Reidar Vik i Eiendomsmegler Vest. FOTO: EIENDOMSMEGLER VEST

Treigt sal i Ølen og Ølensvåg

Det tar no lengre tid enn før å selje bustad i Ølen og Ølensvåg. Men i Skjold er det full gass.

av Torstein Tysvær Nymoen

Det tar no lengre tid enn før å selje bustad i Ølen og Ølensvåg. Men i Skjold er det full gass.