• Bilete 1 av 5 - I samband med kyrkjebyggkonferansen blei det arrangert synfaring til både Gjerde kyrkje, Stødle kyrkje og Grindheim kyrkje. Her er står Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør i kultur og idrett i samtale med biskop Halvor Nordhaug i Gjerde kyrkje. Samtalen handla om den flotte altertavla i kyrkja. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 5 - Kyrkjetenar Bjørn Stødle (t.v) i samtale med Harald Grønnevik og prost i Sunnhordland prosti, Svein Arne Theodorsen under synfaringa i Gjerde kyrkje.

  • Bilete 3 av 5 - Oddbjørn Sørmoen som er direktør i avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, heldt føredrag om kyrkjebygget sine verdiar. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 4 av 5 - Biskop i Bjørgvin bispedøme Halvor Nordhaug.

  • Bilete 5 av 5 - Stor bygdefest i Skånevik. Biskop Halvor Nordhaug gjekk rundt til alle borda og handhelsa på dei mange gjestene i idrettshallen. Foto: Liv Astrid H. Hesjedal

Første bispevisitas på 14 år

Dei mange kyrkjebygga i Etne og bruken av dei i framtida skaper debatt. Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug som er på visitas denne veka, understrekar at det viktigaste av alt er å byggja kyrkjelyden.

av Grethe Hopland Ravn

Dei mange kyrkjebygga i Etne og bruken av dei i framtida skaper debatt. Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug som er på visitas denne veka, understrekar at det viktigaste av alt er å byggja kyrkjelyden.