Treng million-hjelp skal dei unngå konkurs

Styreleiar Ståle Tungesvik i Skakke SA ber Etne kommune bidra med fleire millioner kroner for å banke gjeld i driftsselskapet. Alternativet kan bli konkurs. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Skakke i økonomisk krise

Styreleiar Ståle Tungesvik åtvarar mot å tru at drifta av Skakkesenteret er redda. Den er tvert om meir alvorleg enn på lenge. No ber styret om millionar frå Etne kommune for å unngå konkurs.

av Torstein Tysvær Nymoen

Fakta Skakke SA

Skakke SA eiges av Etne kommune, Etne Idrettslag, Ungdomslaget Fram, Etne Musikklag, Etne Skyttarlag, Etne Røde Kors og Etne bondelag. Skakka SA eig en tredjedel av areala i Skakkesenteret. I hovudsak utgjer desse areala idrettshallen, storsalen i den gamle delen av bygget og kinosalen. Skakke SA har ei gjeld på 42 millionar kroner som finansierte bygginga.

Etne kommune og Hordaland fylkeskommune, som frå 2012 til våren 2017 dreiv vidaregåande skule i Sakke, eig dei to andre tredelane av bygget. Etne kommune ser ut til å ta overta fylket sine areal frå nyttår av. Dette gjennom politiske vedtak som er venta i fylkestinget og i kommunestyret høvesvis 12. og 19. desember.

Styreleiar Ståle Tungesvik åtvarar mot å tru at drifta av Skakkesenteret er redda. Den er tvert om meir alvorleg enn på lenge. No ber styret om millionar frå Etne kommune for å unngå konkurs.