• Bilete 1 av 3 - Tankevekkande historie. Stephanie Klage Håheim (t.v.), Karina Kvarme og Andrea Grindheim synest føredraget til Morten Heierdal var svært lærerikt. Foto: Grethe Hopland Ravn

  • Bilete 2 av 3 - Føredragshaldaren viser at til og med actionheltane har fått meir kroppsfokus enn før.

  • Bilete 3 av 3 - Morten Heierdal fekk publikum til å lytta. Foto: Antidoping Norge

Sterk historie om dop

Eit lydhøyrt publikum lytta til Morten Heierdal frå Antidoping Norge. Han brukte ti år av sitt liv på å pimpa kroppen med anabole steroida for den perfekt. Ei sterk historie for elevane.

av Grethe Hopland Ravn

Eit lydhøyrt publikum lytta til Morten Heierdal frå Antidoping Norge. Han brukte ti år av sitt liv på å pimpa kroppen med anabole steroida for den perfekt. Ei sterk historie for elevane.